กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564) และประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564

agenda meeting CEDT2 01


พิมพ์   อีเมล