การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 3 (2/2564) และการเสวนาทางวิชาการ

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาคณบดีคณะวิศวกรรมแห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 และการเสวนาทางวิชาการ โดยมีผู้แทนจาก 64 สถาบันที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดประชุมแบบออนไลน์ และพิธีส่งมอบธง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร  อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีต่อไป

messageImage 1624935722143

messageImage 1624935740336

messageImage 1624935746646

messageImage 1624935751879

 

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนาทางวิชาการ โดยได้จัดการบรรยายแบบออนไลน์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

1 3

1 4

1 2

messageImage 1624950318928

messageImage 1624950332329

 

สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/1v4jBfw16NE

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1-2564)

การประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัยที่ 43
ได้จัดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564) โดยมีผู้แทนจาก 64 สถาบันที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดประชุมแบบออนไลน์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสภาฯ ตลอดจนทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาสภาคณบดีฯ ในปัจจุบัน และอนาคต ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้มีการจัดเสวนาและบรรยาย จากคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยได้จัดการบรรยายแบบออนไลน์

 
DSC 2995DSC 2996
DSC 2998DSC 2999DSC 3008DSC 3014


สามารถชมย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=1vp-w408_Yk
Download เอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ : https://www.engineeringdeans.or.th/index.php/th/download

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564)

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564)

 

 

กำหนดการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

แห่งประเทศไทย สมัยที่ 43 ครั้งที่ 2 (1/2564)

 

Untitled 2.2 02

สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควท.)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3471 โทรสาร: 0 2549 3409
อีเมล : cedt@en.rmutt.ac.th